نحوه استرداد بلیط
لطفا در صورت استرداد بلیط به لینک زیر مراجعه نمایید :
http://ref.ticket20.irسایر اعلانات